Main Page/Welcome/he

From WiiBrew
Jump to navigation Jump to search
edit  

!ברוכים הבאים

הכנה להומברו הורדת הומברו פיתוח הומברו
התקינו את ערוץ ההומברו על מכשיר הנינטנדו על ידי מעקב אחרי מדריך התקנת ההומברו. דפדפו ב תיקית ההומברו, או השתמשו ב דפדפן ההומברו, שנותן לכם להתקין ישירות דרך הרשת. התחילו לפתח הומברו על ידי הורדת דו-קיט-פרו וקריאת המדריך לפיתוח הומברו.